За превозвачи

 

Може да Ви съдействаme при намирането на товари от и за България, както и във вътрешната мрежа, а също така и в цяла Европа.
Страните в които най-често оперираме са: България, Германия, Дания, Полша, Чехия, Франция, Италия, Исапния,
Гърция, Турция, Холандия, Белгия, Англия ( Обедененото кралство ), Словения, Словакия, Унгария, Австрия, Румъния.
Също така имаме и силно изразени позиции в Русия, Украйна и Иран.

Независимо дали сте превозвач с бус до 3.5 тона или с камион-щора, брезент, платформа, хладиален или друг вид,
Вие може да разчитате изцяло на нас !

При нас може да намерите товари за бусове от 3.5т, 7.5т до извънгабаритни.

Не се колебайте да се свържете с нас !

Предлаганите от нас товари и условия със сигурност ще ви задовлят.

Всички превози задължително се изпълняват по CMR – Конвенцията за договора за международен авτомобилен πревоз на сτоки.