Глоби за претоварване в Германия до 3.5т

От Май 2018 година, в Германия са в сила новите глоби за претоварване на превозни средства до 3.5 тона:

Глобите се отнасят за допустимото брутно телгло на автомобила.

 

Нарушение Глоба Точки
Претоварване – санкции за водача
2 до  5 % 30 EUR
Над 5 % 80 EUR 1
Над 10 % 110 EUR 1
Над 15 % 140 EUR 1
Над 20 % 190 EUR 1
Над25 % 285 EUR 1
Над 30 % 380 EUR 1
Претоварване – санкции за фирмата
2 до 5 % 35 EUR
Над 5 % 140 EUR 1
Над 10 % 235 EUR 1
Над 15 % 285 EUR 1
Над 20 % 380 EUR 1
Над 25 % 425 EUR 1